Endret: 1 mai 2016     Opprettet: 17 mar 2016

Beboermøte onsdag 9. mars

(Klikk på tittel for å lese artikkelen)

Styret hadde innkalt til beboermøte. 27 beboere, inkl. styret, møtte opp. På agendaen var saker som: Radonmåling, EL-biler i borrettslaget, skiltprosjekt og tilstandsrapport.

Stein Longva fra firmaet "LOFT" var først ut. Han har utarbeidet et forslag til skiltplan for borrettslaget. Han viste til hvordan førsteinntrykket er når gjester kommer til brl. og finner gammelt oversiktskart, som er utdatert og med klare feil og mangler. Vi har flere eksempler på at utrykningskjøretøy har hatt problemer med å finne frem i brl. På oversiktskartet ved innkjøringen til gjesteparkeringen er det bl.a. umulig å finne nummer på leilighetene i første etasje, som vender ut mot garasjetaket.

Stein Longva la frem en plan med plassering av både områdeskilt/kart, parkeringsskilt og andre skilt med relevant informasjon. Han har også utarbeidet en oversikt på alle skilt i kategorier og med riser, slik at det blir enklere for styret å ha oversikt på dette i fremtiden. Det er, fra styret, foreløpig kun antydet at vi går til innkjøp av 3-4 områdeskilt, bl.a. ved første innkjøring til parkeringsplassen, ved innkjøring til gjesteparkering og ved gangvei nede ved 63-69. Resterende fornying av skilt blir evt. lagt inn i vedlikeholds-/rehabiliteringsplan.

Neste ut var Geir Tvedt fra Obos-prosjekt, som fortalte om viktigheten av å få kartlagt evt. radonforekomster i brl. Radon er en lukt- og smaksløs edelgass som finnes overalt i bergarter, Denne gassen siver opp fra grunnen og opp gjennom fundamentene i byggmassen. Foruten røyking er radon den største årsaken til lungekreft. P.g.a. mindre lufting i vinterhalvåret, er verdiene høyest i vinterhalvåret. Det er derfor vi vil sette igang med utplassering av målere i enkelte leiligheter, i stue og hoved-soverom. Dette vil igangsettes i slutten av oktober 2016. Styret kommer tilbake med mer info til de berørte ila høsten.

Annette F. Lier, styremedlem, informerte om styrets arbeid med plassering av el.bil-ladere i garasjen. Vi har foreløpig nok strøm i sikringsboks utenfor det gamle vaskeriet i 57B. Det er bestilt to nye sikringsbokser på nedre garasjeplan, og en på øvre garasjeplan. Dette for at det skal bli minst mulig strekk på ledningsnettet. De få som allerede har installert stikkontakt får beholde disse, men nye regler forlanger mer brannsikre løsninger. Vi går derfor for Salto-bokser, som etter ferdiglading sørger for at det ikke er strøm i kabelen. Boksen må bekostes av den enkelte, og blir beboers eiendom som kan tas med ved flytting. For å sikre at montering, og evt. demontering blir gjort på forskriftsmessig måte, vil dette bli utført i regi av styret v/elektrikerfirma. Det blir årlig måleravlesning og den enkelte blir fakturert. Estimert pris for montering er ca. kr. 15.000,- Vi kommer tilbake til regler for bruk.

Styreleder avslutter beboermøtet med presentasjon av bilder fra OPAK`s tilstandsrapport av brl.

Vi har utsatt varmemåling i påvente av ny og mer effektiv teknikk. Norsk Brannvern vil foreta årlig inspeksjon av varslere og pulverapparater i slutten av måneden. Styret kommer tilbake med mer info i eget skriv.

Interesserte beboere fulgte med da Annette F. Lier redegjorde for for styrets arbeid med å få på plass et regelverk for bl.a montering av ladere i garasjen. (Bildet på skjermen har ikke noe med saken å gjøre - det er skjermspareren til styreleder).