Endret: 21 sep 2015     Opprettet: 4 aug 2015

Bevilgede midler fra OBOS Miljøfond

(klikk på tittel for å vise artikkelen)

Etter søknad om midler til ny utforming av garasjetaket, har vi fått

bevilget 107 000 kr.

Det jobbes med å få undertegnet avtale med Claussen &

Heyerdahl som er leverandør av de nye samværsgruppene.

Forhåpentligvis vil vi kunne presentere et helt nytt og innbydende

garasjetak senest medio september. Til glede for alle beboerne og ikke

minst de som er de nærmeste naboer.

Tom R.