25 apr 2017

Brannteknisk rapport

I forbindelse med vedlikeholdsprosjekt i borettslaget ble det utarbeidet en brannteknisk rapport. Les mer..

På beboermøtet torsdag siste uke, ble det orientert om vedelikeholdsprosjektene vi har gående i borettslaget; Maling og utskifting av vinduer/dører. I forbindelse med disse prosjektene ble det foretatt en brannteknisk vurdering. Rapporten kan du lese HER.

Etter utformingen av rapporten støtte vi på utfordringer i forbindelse med de branntekniske kravene etter dagens regelverk for Buggteknisk forskrift (TEK10). Det er derfor besluttet å utsette gjennomføringen av utskifting av dører og vinduer, som informert om på beboermøtet. Vedlikeholdsgruppen i Styret vil fortsette arbeidet med å se på løsninger. 

Mvh Styret.