Endret: 1 des 2014     Opprettet: 29 apr 2013

Brannvernutstyr som følger leiligheten

2 stk røykvarslere, en ionisk og en optisk. 1 stk 6 kg pulverapparat (alt nytt i desember 2010)

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Utstyret følger leiligheten og skal ligge igjen ved flytting.

Borettslaget hadde høsten 2013 en befaring av leilighetene hvor de som trengte det fikk 2 nye røykvarslere og ettersett pulverapparat.