Endret: 1 des 2014     Opprettet: 9 des 2010

Container i borettslaget

Container er et tilbud til beboere i vårt borettslag og skal ikke brukes av andre.

Det har vært et problem at beboere kaster ting i containeren som er spesialavfall.

Maling, olje, elektriske komponenter som TV, kjøleskap, lamper med mer skal ikke kastes her.

Det koster ekstra mye penger å levere slikt avfall og regningen belastes fellesskapet.

For å få bukt på problemet holder styremedlemmene vakt ved containeren.

Container blir satt ut siste tirsdag i mnd.,kl. 17-21.

Januar t.o.m. juni og august t.o.m. november.

Søppel:

Styret opplever også at beboere setter fra seg ting i søppelbodene og andre steder, som ikke blir hentet av OSLO Renovasjon. Dette skjer gjerne dagene og uken etter siste container.

Eksempler: Seng, sykler, store svarte søppelsekker, planker, vask / wc.

Dette er ting som kunne vært kastet i felles container og ansees som helt unødvendig ekstra kostnad.

For å fjerne slikt avfall må vaktmesterselskapet ta jobben med å hente dette.

Det koster mange penger i renovasjonsavgift og er en stor utgiftspost for borettslaget.

Dette er misbruk av fellesskapets penger, som kan brukes på en mye mer fornuftig måte.

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av gratis avfallslevering på Grønmo gjenbruksstasjon

Mandag-fredag: 07.30-19.30

Lørdag: 09.00-14.30

Vanlig husholdningsavfall, kalles restavfall, papir og papp skal kastes i borettslagets søppelboder.

I søppelbodene er det plassert ut to forskjellige beholdere, en type for restavfall og en type for papir og papp. Vi opplever å få klager både fra beboere og fra renovasjonsetaten fordi folk kaster søppel feil. Søppelposer med restavfall skal knytes igjen slik at avfallet forblir i posen. Papir og papp skal ikke samles i plastposer, aviser, brev, reklame kan kastes løst slik at det tar mist mulig plass. Esker, kartonger og lignende skal deles opp slik at det blir helt flatt eller de kan fylles helt fulle med papir og papp før de kastes.

Ta ansvar for ditt eget avfall, hjelp til å holde det pent i borettslaget –

slik at vaktmester kan bruke tid på å gjøre andre ting som øker trivsel for alle.