12 apr 2017

Flere tilbakeslag i sluk

Det er nå sist i dag foretatt utrykning av Aktiv i forbindelse med tilbakeslag i sluk. Les mer..

Vi har nå opplevd tilbakeslag i flere leiligheter, nå sist i dag i rettblokkene. Det er viktig å presisere for ALLE beboere at vi ikke må kaste matrester, q-tips og annet matavfall i sluket i vasken eller toalettet! Det er KUN vann og vanlig avføring som skal gå i rørene. 

Alt som ikke skal i sluket kan forårsake blokkering i rørene, og som igjen propper seg slik at vannet ikke renner gjennom. Dersom det oppstår en slik propp i rørsystemet vil dette forårsake tilbakeslag i sluk (vask eller dusj) eller toalettet.

Viktig at ALLE beboere tar dette til seg og opptrer slik at vi slipper flere uheldige hendelser.

 

Mvh Styret