30 sep 2011

Forsikring

Melding om skade Melding om forsikringsskade skal gjøres via Forsikringsavdelingen i OBOS på tlf 22 86 55 00.

Dekkes skaden av forsikringen?

Når skaden meldes, vurderer vi først om det er sannsynlig at skaden blir erstattet.

I den forbindelse er det avgjørende å vite hva som er årsaken til skaden.. Hvis skadeårsaken ikke er åpenbar, bør boligselskapet rekvirere håndverker for nærmere undersøkelse. Skader hvor årsak ikke er klarlagt erstattes ikke, og det er boligselskapet som har bevisbyrden.

I tillegg til skadeårsak trenger vi å vite:

Hvor har skaden skjedd?

boligselskapets nummer og navn: 0474 Øvre Ravnåsen borettslag

leilighet(er) som er skadet (leilighetsnr.), beboeres navn, adresse og telefonnummer (jobb, privat, mobil)

Når har skaden oppstått?

Hvem har foretatt skadebegrensning eller foreløpig utbedring?

Ved innbrudd eller hærverk:når ble politiet varslet?

Hvis fellesareal er skadet: hvem kan kontaktes for befaring?

Skulle det oppstå skade utenom vår kontortid og det er akutt behov for hjelp, ber vi dere ringe deres forsikringsselskap direkte.

Gjensidige: 03100

Ta så kontakt med oss påfølgende arbeidsdag.

Når en vannskade har oppstått bør følgende gjøres:

Begrense skaden mest mulig!

Dersom vannet flommer, gjelder det å få skrudd til stoppekranen. Derfor er det viktig at både styret og beboere vet hvor stoppekranene er før skaden oppstår. Materiell for merking av stoppekraner fåes ved henvendelse til forsikringsavdelingen. Hvis pumping/tømming er nødvendig, kan brannvesenet kontaktes for bistand.

Deretter må rørlegger kontaktes slik at et eventuelt rørbrudd blir reparert. Rørlegger bør også kontaktes dersom det oppdages fukt- eller vannskade i bygningen uten at man kan finne årsaken.

Innbrudd eller hærverk:

Innbrudd eller hærverk skal meldes til politiet. Dersom vinduer eller dører er ødelagt, er det viktig å sørge for nødvendig stenging eller sperring.

Samt opprydning av glass for å hindre at noen blir skadet.