Endret: 23 jun 2015     Opprettet: 7 jun 2015

Garasjetaket uke 23

Rapport fra uke 23

Sist uke ble handicap-rampa ved nr 71 demontert og den siste asfalten fjerna.

På grunn av dårlig vær, fikk vi en del lekkasjer i garasjeanlegget.

Vi observerte vanngjennomstrømming helt ned i nedre garasjeplan.

Heldigvis bedret været seg og arbeidet med dekket kunne tas opp igjen.

Det ble påført en primer (forøvrig en helt annen type enn damer

bruker) på hele dekket.

Deretter ble det sveiset membran opp mot rettblokka, på taket.

Det ble også gravd grøfter langs garasjehusets vegger. Der ble det

konstatert skader på fuktsikringa. Flere hull i knasteplasten. Det ble

gravd dypere til tørr mur. Byttet til ny plast, og etterhvert vil ny

dreneringsmasse bli fylt på.

På grunn av værforsinkelsene, fortsatte membranarbeidet gjennom hele helgen.

Tom R.