22 jun 2016

Gjensatt diverse gjenstander i søppelskur

(Klikk på tittel for å lese hele artikkelen)

Gjenstander som bl.a. gulvlampe, rullgardin, kjeramikkpotter, kofferter og firhjuling for barn bar blitt satt igjen i søppelskuret ved 39-41A. Det er vaktmesteren som har rapportert om dette. Avfall som skal kastes i søppelkassene er ikke ment å være gjenstander som beskrevet over! Dette blir svært kostbart for borettslaget og er helt unødvendig når vi har container hver måned.

Vi har container hver siste tirsdag i måneden hvor vi, som beboere, har anledning til å kaste gjenstander som dette. Vi har også en og annen tirsdag i året hvor vi kan kaste eketrisk og annet farlig avfall, som f.eks maling.

Vil oppfordre alle til å benytte seg av de dagene vi har container i borettslaget, og ikke sette det igjen i søppelskurene.

Mvh Styret.