Endret: 24 feb 2014     Opprettet: 27 jun 2012

Kildesorteringsordning av søppel

Grønn pose - matavfall - husk dobbeltknute Blå pose - plastavfall - emballasje skal vaskes for matrester før de kastes. Handleposer - restavfall i vrengt plastpose - husk dobbeltknute Papp/papir - i egen beholder, all emballasje skal skylles og brettes. Større esker skal om nødvendig deles opp og gjøres helt flatt. HUSK at det skal være plass til andres avfall også! Feil sortering av søppel fører til økt avgift fra renovasjonsetaten.

Fra juni 2012 ble alle i Oslo med på utvidet kildesortering. Det betyr at vi i tillegg til kildesortering av papir/papp, glass/metall og farlig avfall nå også skal sortere restavfall, matavfall og plastemballasje. Matavfallet skal legges i grønne poser, plastemballasje i blå poser, mens restavfallet puttes i vanlige handleposer. Posene puttes i samme beholder, og mesteparten av avfallet fra borettslaget sendes til Energigjenvinningsetatens optiske utsorteringsanlegg på Klemetsrud. Her sorteres posene fra hverandre ved hjelp av kameraer som gjenkjenner fargen på posene, og utslagere som sørger for at grønne poser havner i én container og blå poser i en annen. På den måten blir matavfall og plastemballasje sortert ut, mens restavfallet sendes til forbrenning der varmen fra ovnen utnyttes til fjernvarme- og elektrisitetsproduksjon. Mye av det du kaster i restavfallet kommer derfor «tilbake» i leiligheten din i form av fjernvarme, mens Oslos skoler drar nytte av strømmen fra Klemetsrudanlegget.

De grønne posene med matavfall sendes til Oslos eget biogassanlegg i Nes på Romerike, der matavfallet blir omgjort til biogass og biogjødsel. Biogassen brukes blant annet til bussene i Oslo, mens landbruket drar nytte av biogjødselen. Plastemballasjen, som også sorteres ut på Klemetsrud, sendes til Tyskland og Sverige, der den gjenvinnes til nye plastprodukter.

Jo mer du kildesorterer, desto mer bidrar du til å holde ressursene i sitt naturlige kretsløp. Det er dette vi kaller Oslos «kretsløpsbaserte avfallssystem», og som er en viktig del av byens mål om å redusere klimagassutslipp.

Vil du lære mer om kildesortering, avfallshåndtering og hvordan vi gjør det i Oslo? Hver måned har du muligheten til å besøke enten Klemetsrudanlegget eller Haraldrudanlegget, og komme på innsiden av både det optiske utsorteringsanlegget og energigjenvinningsanleggene.

Les mer her