Endret: 27 feb 2018     Opprettet: 17 jul 2017

Malerarbeid i 71-89 er ferdig

Les mer..

Store råteskader medførte at vi måtte bytte mye panel, noe som medførte at ferdigstillelse for 71-89 ble utsatt to uker. Dette har igjen påvirket oppstart i 25-27.

Stillasfirma har fått beskjed av entreprenør om å starte nedrigging av stillaser i uke 29. 

Ferietid vil kunne påvirke arbeidet.

 

Mvh Styret