Endret: 23 feb 2017     Opprettet: 1 mar 2012

MÅLERAVLESNING

Måleravlesning skjer felles hvert kvartal og listene blir hengt opp i oppslagstavlene utenfor hvert OL rom.

Listene henges opp på dørene til nærmeste OL-rom. Ravnåsveien 39/41F, 51, 61C, 85 og 93. Alle dørene er sorte og merket OL.

Har du behov for strømavlesing utenom dette, for eksempel ved salg av leilighet, kan det bestilles av vaktmester på dagtid.

CDV har rett til å fakturere for arbeidet i forbindelse med strømavlesning, hvis det kreves oppmøte på kort varsel eller etter ordinær arbeidstid.

Beboer har selv ansvar for å skrive av avlesningen fra listene og levere til Hafslund.

Det kan gjøres pr post, mail, på internettsiden deres eller pr sms.

Styret