Endret: 23 feb 2017     Opprettet: 29 apr 2013

Ny i borettslaget?

Har du nettopp flyttet inn eller har du kjøpt bolig og skal snart flytte hit? Styret kan hjelpe deg hvis du har noen spørsmål. (denne siden er under utvikling...)

Når du overtar leiligheten skal strømmen leses av.

I vårt borettslag blir strømmen lest av felles hvert kvartal og for de som har høyt forbruk hver måned. Det betyr at hvis du overtar boligen ved månedskifte kan man avtale med vaktmester at dette blir gjort for denne leiligheten også om den normalt ikke har avlesning hver måned.

Når du overtaler leiligheten skal du være oppmerksom på brannsikringsutstyr.

Til hver leilighet tilhører:

2 stk røykvarslere, en ionisk og en optisk. 1 stk 6 kg pulverapparat & 1 stk Brannteppe (nytt i desember 2010)

Erklæring om dyrehold:

Skjema finner du under "om oss". Print ut og send inn.

Merk at borettslaget kun tillater "innekatter" etter vedtak av 22.04.2010.

Kabel-TV og internett:

Borettslaget har avtale med Get for levering av TV signaler og de gir fordelaktige priser på internett. Se informasjon under egen meny for utfyllende informasjon.

Har leiligheten garasjeplass og bod er det viktig at du får vite hvor dette er og får utlevert nøkler. Til garasjeanlegget ble det i sin tid utlevert 2 K9 nøkler til hver andel som eide garasjeplass.

Fellesboder har ulike nøker etter hvor i borettslaget de er plassert.

Ny nøkkel koster kr. 300,- og kan kjøpes ved henvendelse til styrevakt.

Garasjeportåpner kan også kjøpes hos styret, ny pris kr. 1.150,-

Medfølger ikke garasjeplass har borettslaget utleieparkering.

For leieavtale (langtidsleie) ta kontakt med OBOS Lambertseter.

For korttidsleie ta kontakt med styret og gjør avtale for 1-6 mnd.

Forenklet leiekontrakt kr. 200,- pr mnd.

Postkasse og postkasseskilt:

Postkassene var nye i desember 2011 og det ble utlevert 2 nøkler til hver andel.

Har du behov for ny nøkkel kan styret være behjelpelig med å kopiere opp nøkkel.

Ny nøkkel koster kr. 200,-

En billigere løsning er å hente ut ekstranøkkelen som oppbevares hos styret og gå til en jernvare og kopiere opp nøkkel selv. Dette koster noe mindre, men krever at man er i kontakt med styre både for utlevering og innlevering av hovednøkkelen.

Du trenger et nytt postkasseskilt?

Dette bestilles gjennom styret og blir levert og montert uten at du trenger å være tilstedet for kr. 250,-

Bestilling sendes styret pr mail eller skjema fylles ut og legges i postkassen.

Skiltet blir bestilt og faktura sendes pr mail / post til bestillers adresse. SKJEMA

Styret har utarbeidet en "mal":

linje 1: ETTERNAVN, Fornavn

linje 2: ETTERNAVN, Fornavn

linje 3: ETTERNAVN, Fornavn på barn / evt barnas navn med , / & i mellom.

linje 4: evt navn på barn eller blankt.

linje 5: gatenummer + bokstav - LEIL NR. (dette fyller vi inn korrekt)

Skal du pusse opp?

Større inngrep krever søknad til styret.

Fjerning / flytting av vegger, oppføring av utebod og parabolantenne.

Ellers er det viktig at man planlegger det som skal gjøres. Hvis det er behov for rørlegger eller elektrikker må man være oppmerksom på at det kan kreve at hovedstrømmen må skrus av og at man må ha tilgang til OL rommet.

Hvis man skal gjøre arbeid med rør, skifte kraner mm. må man være sikker på at leilighetens stoppekraner fungerer. Hvis de ikke gjør det, må man bestille disse skiftet. Det gjør man gjennom styret og det er ikke mulig å få hjelp fredag kveld...

Det er viktig at man viser hensyn til sine naboer og det anbefales å levere ut et nabovarsel. Dette for at naboene skal være oppmerksom på arbeidet og vet hvem de kan kontakte hvis dette skulle være til bry / ikke kan gjøres akkurat da pga en feiring eller annet. I et borettslag plikter man å ta hensyn til hverandre.

Får man en tilbakemelding så skal man ta den til etteretning.

Skal du ha fest?

Da bør du også gi beskjed til naboene. Men husk at selv om man har levert ut nabovarsel gjelder husordensreglene og plikten til å ta hensyn.

Borettslaget har avtale med Sikkerhetsgruppen Nordstrand for vektertjeneste med uttrykkning. 23030770

Styret har ikke lenger håndkasse, så ved oppgjør for nøkler, portåpner, korttidsparkering og bodleie som håndteres av styret får man tilsendt faktura.

Styret har kontortid på styrerommet ved innkjøring til nedre garasjeplan - siste tirsdag i mnd. kl. 18.00-19.00 IKKE i juli og desember