13 mai 2014

P-service AS

Nytt parkeringsselskap er P-service AS. Følgende parkeringsbestemmelser gjelder: Det er tillatt for beboere å parkere på gjesteparkeringsplassen 1 time! Parkering ut over det som står skiltet – henvend deg til P-service, tlf.: 412 55 384, for utlevering av kode. Må legges synlig i bilen. Klage på parkeringsbot sendes parkeringsselskapet – ikke styret. Inntil videre gjelder parkeringstillatelser utstedt på A1 kort. Nye skilter vil erstatte de gamle.