24 jun 2018

Protokoll fra ordinær Generalforsamling

Les mer..

Vedlagt ligger link til protokollen fra Generalforsamlingen 18.04.18.

Protokoll