Endret: 19 sep 2016     Opprettet: 26 aug 2016

Råd for integrering og mangfold søker medlemmer

(Klikk på tittel for å lese artikkelen)

Råd for integrering og mangfold i Bydel Søndre Nordstrand søker medlemmer.

Rådet skal bidra til dialog mellom ulike befolkningsgrupper og være rådgivende overfor bydelens politikere. Les brev for videre info: Brev .