4 aug 2015

Rengjøring av søppelskur og containere

(Klikk på tittel for å vise hele artikkelen)

I uke 29 og 30 foretok vaktmesterne i CDV spyling av søppelskur og vask av containere.