4 aug 2015

Sumpa ballplass

Sumpa ballplass har fått nytt banedekke. (Klikk på tittel for å vise hele artikkelen)

Bymiljøetaten har bevilget midler til oppgradering av lekeplasser.

Uke 29 ble det felt trær og lagt nytt banedekke på Sumpa ballplass.

Plassen ligger nedenfor nr. 69 og med Gamlelinja og Øvre Ravnåsen som nærmeste naboer.

Plassen ble i sin tid etablert av kommunen etter søknad fra styret i Øvre r. Brl., om en isbane i vinterhalvåret.

Tom R.