2 jun 2015

Takkemail fra Røde Kors

Mail fra Røde Kors til borettslaget med takk for innsatsen. (Klikk på tittel for å vise takkemail)

Hei John

Takk for deres bidrag til vårt arbeid i Nepal.

Jordskjelvet som rammet Nepal har ført til en enorm humanitær katastrofe.

Åtte av Nepals 28 millioner innbyggere er berørt av jordskjelvet, og minst

to millioner mennesker har et desperat behov for mat, vann, husly og medisinsk hjelp.

Mange får hjelp, men behovet er fortsatt enormt.

Midlene fra dere bli brukt til akutt nødhjelp, og til å dekke de humanitære behovene som vil være der i lang tid fremover.

Takk for at dere er med på å redde liv.

Vennlig hilsen

Kristine Flyvholm

Næringsliv og samfunnsansvar